Abonnementen

Waarom abonnementen?

De overheid wil dat consumenten direct en overzichtelijk met de financieel dienstverlener afrekenen. Dit geldt voor het afsluiten en het beheren van financiële producten.

Al vanaf 1 januari 2013 wordt door de overheid de provisie op een groot aantal complexe producten en levensverzekeringsproducten afgeschaft en verboden. Dit betekent dat wij voor de kosten van beheer, onderhoud en advies van deze producten u direct moeten gaan laten betalen, omdat dit per onderdeel ondoenlijk, onwenselijk en enorm kostenverhogend is. Om alle wijzigingen,telefoontjes ,vragen via brief of email, noodzakelijke herbeoordeling van producten, schades enz. te bundelen, is door ons gekozen voor een aantal abonnementsvormen.

Is een abonnement altijd verplicht of noodzakelijk ?

Indien u een klein aantal schade- en/of levensverkeringen of alleen een hypotheek bij ons heeft dan is het antwoord "Ja".

Voor het hebben van uitvaartverzekeringen, welke langer dan 6 jaar geleden zijn afgesloten, is een  verplichting tot het hebben van een uitvaartabonnement voor het nog ontvangen van service en nazorg noodzakelijk.

Als u een klein aantal polissen bij ons heeft, is het dus verstandig om een abonnement te hebben om niet voor hele hoge kosten voor een paar simpele afhandelingen komen te staan. Ons advies hierbij is om te kiezen voor het abonnement Hypotheken, waarbij u recht heeft op 2 uur advies naar eigen keuze in overleg met ons.

Sommige polissen moeten gewoon na een aantal jaren weer herbeoordeeld worden. Denk hierbij aan het overzetten van banknummers , het wijzigen van een polis  of het aanpassen van een polis aan de nieuwe situatie , polis check of wet en regelgeving wijzigingen enzovoorts. U dient ons altijd op de hoogte te stellen van wijzigingen. Indien u hiervoor geen abonnement heeft, dan zullen wij u  alle gemaakte kosten doorberekenen met een minimum van 2 uur. Indien u dit ook niet wenst zullen wij u in onze portefeuille 'out of service' zetten. Dan bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de nazorg van uw polissen.

Kan je ook per tansactie betalen?

Ja, je kunt alleen per transactie betalen bij adviezen, zonder nazorg (u dient hiervoor apart te tekenen).

In andere gevallen kan dit niet. Als er zaken wijzigen kunnen wij u moeilijk bellen met de mededeling dat wij u eerst een rekening sturen en darna voorzien van informatie. Het zijn vaak kleine bedragen welke u per maand aan ons via automatische incasso met machtiging kunt betalen. 

 

Mochten er in de tussentijd, ook wanneer u een abonnement heeft, zaken wijzigen in uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw verzekeringen bij ons, dan dient u dit ten aller tijde aan ons te melden. 

 

Download hier het bestand Abonnement Financieel Advies (147kb). U kunt dit bestand invullen en ondertekend naar ons toesturen, zodat wij u van advies kunnen voorzien.

Naast het invullen van het bestand Abonnement Financieel Advies, verzoeken wij u om ook het bestand Machtiging Automatische Incasso in te vullen en terug te sturen. Het bestand Machtiging Automatische Incasso download u hier (70kb).

© 2010 - 2023 Arnold Jansen | design: De Goudse Wolf