Disclaimer

Het bezoeken en gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid:

Elke aansprakelijkheid voor mogelijke schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruiken of toegang hebben tot deze site, wordt door Arnold Jansen Assurantiën zeer uitdrukkelijk afgewezen.

Ook biedt Arnold Jansen Assurantiën geen garantie voor het foutloos en zonder onderbreking functioneren van deze site.

Over de informatie op onze site:

Arnold Jansen Assurantiën streeft ernaar dat alle informatie die via deze site verstrekt wordt, correct is. Ook wil Arnold Jansen Assurantiën ernaar streven dat alle informatie die gegeven wordt door de op deze site aangeboden modules of rekenprogramma's juist is en dat deze modules en rekenprogramma's ook onverhinderd functioneren. Echter wijst Arnold Jansen Assurantiën alle aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden binnen deze modules of rekenprogramma's af.

 

Arnold Jansen Assurantiën onthoudt zich ook van iedere aansprakelijkheid ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheid van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Natuurlijk zal Arnold Jansen Assurantiën er alles aan doen om online verzenden van gegevens of bestanden zo veilig en betrouwbaar mogelijk te laten zijn, desalniettemin aanvaardt Arnold Jansen Assurantiën geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft gevolgen of schade, ontstaan door het online verzenden van gegevens door gebruikers van deze website.

 

Alle informatie (hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, teksten, foto's, illustraties, grafische materialen en hyperlinks naar andere websites) op deze website kan door Arnold Jansen Assurantiën, zonder dit vantevoren aan te geven, verwijderd of veranderd worden. Arnold Jansen Assurantiën streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat alle sites die vermeld staan op deze site, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Hyperlinks of verwijzingen naar websites die niet in het beheer zijn van Arnold Jansen Assurantiën, worden ook niet bijgehouden door Arnold Jansen Assurantiën. Deze hyperlinks dienen ook alleen maar ter verduidelijking of ter informatie van de gebruiker. Tevens zal Arnold Jansen Assurantiën zich niet bemoeien met de inhoud van deze websites en geeft dus ook geen garantie voor de inhoud van de desbetreffende websites. Arnold Jansen Assurantiën aanvaardt dus ook geen aansprakelijkheid voor de werking, toegang en informatie op de desbetreffende websites.

 
Alles wat afgebeeld staat op deze website, hieronder vallen onder andere teksten, foto's, logo's illustraties, handelsnamen, grafisch materiaal, is eigendom van Arnold Jansen Assurantiën dan wel andere partijen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, verspreiden, (tegen vergoeding) beschikbaar stellen aan derden, zonder toestemming van Arnold Jansen Assurantiën.  

© 2010 - 2023 Arnold Jansen | design: De Goudse Wolf