Privacy

Hier ziet u in het kort hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Meer weten? Raadpleeg onderstaande documenten of neem contact met ons op.

Welke soorten persoongegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens i.v.m. dienstverband
 • Financiële gegevens
 • Gegevens i.v.m. financiële producten
 • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen)

Waarvoor verwerken we deze gegevens?

 • Adviseren en bemiddelen financieel product
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht)
 • Marketingactiviteiten
 • Relatiebeheer
 • Versturen nieuwsberichten

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden
© 2010 - 2023 Arnold Jansen | design: De Goudse Wolf